Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Informacja o formach wsparcia realizowanych w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy wznawia nabór wniosków na organizację n/w form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym.

Łączna kwota będąca w dyspozycji – 7.197.284,96 zł, w tym zobowiązania 2017 r. w kwocie 1.368.613,76 zł.

Wnioski należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy  przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 11 oraz na Filiach PUP w Świebodzicach  i Strzegomiu.

Formy aktywizacji zawodowej zaplanowane na 2018 r.

Rodzaj formy

Szkolenia indywidualne (Zobacz szczegóły)

Koszty egzaminów i uzyskania licencji (Zobacz szczegóły)

Bon szkoleniowy (Zobacz szczegóły)

Koszty przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania (Zobacz szczegóły)

Prace interwencyjne (Zobacz szczegóły)

Roboty publiczne (Zobacz szczegóły)

Prace społecznie użyteczne (Zobacz szczegóły)

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) (Zobacz szczegóły)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (Zobacz szczegóły)

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia  (Zobacz szczegóły)

Staże  (Zobacz szczegóły)

Bon stażowy (Zobacz szczegóły)

Bon zatrudnieniowy (Zobacz szczegóły)

Bon na zasiedlenie (Zobacz szczegóły)

Koszty przejazdu, zakwaterowania (Zobacz szczegóły)

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną (Zobacz szczegóły)

 


Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej:
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow

 

Metryka strony
Data publikacji : 19.01.2018
Data modyfikacji : 19.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 2729