Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Relacja z Dnia Doradczego w Strzegomiu

W dniu 11.04.2018r. w Zespole Szkół w Strzegomiu  odbył się  Dzień Doradczy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Filię Strzegom. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem ABSOLWENT DOJRZAŁY DO ZMIAN.  Gości przywitała Pani Teresa Stoszek Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy,  a także  Pan Robert Wójtowicz -  Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz  Pan Tomasz Marczak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu.

Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych z naszego regionu oraz wysłuchała prezentacji multimedialnych dotyczących możliwości kontynuowania nauki.

W Dniu Doradczym w Strzegomiu gościliśmy :

Politechnikę Wrocławską,

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z Wałbrzycha,

Karkonowską Państwową Szkołę Wyższa z Jeleniej Góry,

Technikum Ortopedyczne ze  Świdnicy, 

Wyższą Szkołę Bankową z Wrocławia,

Niepubliczną Szkołę Medyczną z Wrocławia,

Wyższą Szkołę Fizjoterapii z Wrocławia,

Społeczną Akademię Nauk w Łodzi -  wydział w Świdnicy,

Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi – wydział w Świdnicy, 

Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z Wałbrzycha, 

Dolnośląską  Szkołę Wyższą z Wrocławia,

TEB Edukację ze Świdnicy, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze Świdnicy, 

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK z Wałbrzycha,

Zespół Szkół w Strzegomiu,

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia,

Koordynację Systemów Zabezpieczenia Społecznego z Wałbrzycha,

Komendę Powiatową Policji ze Świdnicy,

Wojskową Komendę Uzupełnień z Kłodzka,

Młodzieżowe Centrum Kariery w Strzegomiu i Ochotnicze Hufce Pracy z Wałbrzycha.

Ponadto byli obecni doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wałbrzycha oraz  Urzędu Pracy Filii Strzegom , dzięki którym można było uzyskać  informację zawodową ukierunkowaną na lokalny rynek pracy.

Dzień Doradczy w Strzegomiu cieszył się dużą frekwencją, odwiedziło nas blisko 300 młodych osób, głównie uczniów szkół strzegomskich.

Serdeczne podziękowania składamy szkołom: Zespołowi Szkół w Strzegomiu oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz Gimnazjum nr 1w Strzegomiu, których młodzież czynnie uczestniczyła w Dniu Doradczym.