Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

UWAGA ważna informacja dot. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

WAŻNA INFORMACJA!!!

W celu usprawnienia obsługi pracodawców, chcących zatrudnić obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy informujemy, iż od dnia 01.06.2018r. ww. oświadczenia wraz z kompletem załączników przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz należy wypełnić na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_OPWPC

Do złożenia oświadczenia drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Więcej informacji pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-w-punkcie-potwierdzajacym

Metryka strony
Data publikacji : 02.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor :
Liczba wejść: 611