Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Diagnoza sytuacji na powiatowym rynku pracy - ankieta

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie informacji diagnozujących sytuację na powiatowym rynku pracy.

 

 

Badanie to ma charakter wyłącznie poglądowy

 

 

PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W ROKU 2019

 


wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

 

Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej przesłanie do dnia 26.10.2018r. na adres mailowy kamila.spisak@praca.swidnica.pl lub ewa.manijak@praca.swidnica.pl

 

Osoby wskazane do kontaktów: Kamila Barczyk, Ewa Manijak, tel. 74/856-18-11.

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 23.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 202