Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy  wznawia z dniem 29.11.2018r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  świdnickim (III)”

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) – tzw. młodzież NEET

 

Średnia kwota dotacji 18.000,00 zł

 

Zaplanowana liczba dotacji  - 1

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zastrzega sobie możliwość wstrzymania naboru, w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane na finansowanie w/w formy wsparcia.

 

Wnioski  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” - „Dokumenty i Formularze”.

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego Doradcy Klienta, w celu objęcia obowiązkowym poradnictwem zawodowym.

 

Szczegółowe informacje na temat dotacji udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:

pok. 20, tel. 74/856 18 21,  74/646 28 53.

Metryka strony
Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 07.12.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 280