Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Zapraszamy osoby do 29 r. ż. do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie świdnickim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza do udziału w projekcie

osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane
jako osoby bezrobotne.

 

W ramach projektu można otrzymać wsparcie w postaci:
staży, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
przyznania bonu na zasiedlenie oraz bonu szkoleniowego.

 

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie?

Skontaktuj się ze swoim doradcą klienta.

Więcej o projekcie na:

http://www.praca.swidnica.pl/pl/urzad/projekty-krajowe-i-uni/projekty-unijne/15851,Aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-swidnickim-IV.html


Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są
 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5,
pok. 8, tel. 74/8561808.

Metryka strony
Data publikacji : 07.01.2019
Data modyfikacji : 07.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 306