Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór wniosków na aktywne formy aktywizacji zawodowej w 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy wznawia nabór wniosków na organizację n/w form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych z wyłączeniem refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabory na te formy wsparcia zostały wstrzymane z uwagi na brak możliwości finansowania podatku VAT ze środków Unii Europejskiej. Zostaną one uruchomione po wydaniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowego materiału opisującego zasady rozliczania VAT w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym.

Łączna kwota będąca w dyspozycji – 8.509.900,00 zł, w tym zobowiązania 2018 r. w kwocie 374.575,02 zł.

Wnioski należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 11 oraz na Filiach PUP w Świebodzicach i Strzegomiu.

 

Formy aktywizacji zawodowej zaplanowane na 2019 r.

Rodzaj formy

Szkolenia indywidualne (Zobacz szczegóły)

Koszty egzaminów i uzyskania licencji (Zobacz szczegóły)

Bon szkoleniowy (Zobacz szczegóły)

Koszty przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania (Zobacz szczegóły)

Prace interwencyjne (Zobacz szczegóły)

Roboty publiczne (Zobacz szczegóły)

Prace społecznie użyteczne (Zobacz szczegóły)

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (Zobacz szczegóły)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (Zobacz szczegóły)

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia (Zobacz szczegóły)

Staże (Zobacz szczegóły)

Bon stażowy (Zobacz szczegóły)

Bon zatrudnieniowy (Zobacz szczegóły)

Bon na zasiedlenie (Zobacz szczegóły)

Koszty przejazdu, zakwaterowania (Zobacz szczegóły)

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną (Zobacz szczegóły)

 

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej:
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow

  • Aktywne formy aktywizacji zawodowej
    Aktywne formy aktywizacji zawodowej
Metryka strony
Data publikacji : 07.01.2019
Data modyfikacji : 07.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 1122