Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

PODNIEŚ KWALIFIKACJE I ZNAJDŹ PRACĘ!

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje,

że posiada w dyspozycji środki finansowe z Funduszu Pracy oraz  projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)” na finansowanie kosztów szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie, posiadające status osoby bezrobotnej i ustalony II profil pomocy.

Maksymalna kwota finansowania kosztów szkolenia:

– dla osób bezrobotnych do 30 roku życia wynosi 4.200,00 zł ( w tym koszt egzaminów zewnętrznych, badań lekarskich i psychologicznych, przejazdu na szkolenie i zakwaterowania).

– dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia wynosi 4.000,00 zł (w tym koszt egzaminów zewnętrznych oraz zakwaterowania i wyżywienia). Koszty przejazdu na szkolenie oraz koszty badań lekarskich i psychologicznych finansowane są dodatkowo.

W związku z tym zapraszamy zainteresowane osoby do składania wniosków dostępnych na stronie:

http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-osob-bezrobotnych

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje na temat finansowania kosztów szkoleń udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5,

pok. 17, tel. 74/8561811

oraz w filiach Urzędu w Strzegomiu i Świebodzicach.

  • PODNIEŚ KWALIFIKACJE I ZNAJDŹ PRACĘ!
    PODNIEŚ KWALIFIKACJE I ZNAJDŹ PRACĘ!
Metryka strony
Data publikacji : 25.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 390