Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia oraz osób od 30 roku życia.

 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie świdnickim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza

osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane
jako osoby bezrobotne

do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Średnia kwota dotacji 18.000,00 zł

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej

http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-osob-bezrobotnych/417,Wniosek-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-do-2.html

 

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego Doradcy Klienta,
w celu objęcia obowiązkowym poradnictwem zawodowym


 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego


„Aktywizacja osób od 30 roku życia
pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza


osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne,
w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami

do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Średnia kwota dotacji 18.000,00 zł

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej

http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-osob-bezrobotnych/429,Wniosek-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego Doradcy Klienta,
w celu objęcia obowiązkowym poradnictwem zawodowym.

Szczegółowe informacje na temat dotacji udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:

pok. 20, tel. 74/856 18 21,  74/646 28 53.   
  • Logo - DG
    Logo - DG
Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2019
Data modyfikacji : 05.02.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 665