Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób do 29 roku życia oraz osób od 30 roku życia

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie świdnickim (IV)”


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy
dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy,
w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych
jako osoby bezrobotne

w ramach refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

 

Pomoc obejmuje utworzenie 20 stanowisk pracy.

Średnia kwota refundacji to 18.000,00 zł.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia
kompletnego wniosku.

Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-pracodawcow/237,Wniosek-o-przyznanie-refundacji-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-p.html


W związku z realizacją projektu pozakonkursowego
„Aktywizacja osób od 30 roku życia
pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
zaprasza przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy dla osób  

od 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne,
w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami,
osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami

w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Pomoc obejmuje utworzenie 30 stanowisk pracy.

Średnia kwota refundacji to 18.000,00 zł brutto na stanowisko.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia kompletnego wniosku.


Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-pracodawcow/351,Wniosek-o-przyznanie-refundacji-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-p.html

Szczegółowe informacje na temat refundacji udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:

pok. 16, tel. 74/856 18 27.
Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 308