Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

KFS - Nabór wniosków


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019r. 

 

Termin przyjmowania wniosków: od 12.02.2019r. do 28.02.2019r.

Termin uruchomienia kształcenia: od 29.04.2019r.

 

KWOTA DO ROZDYSPONOWANIA: 600.000,00zł

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

W celu edytowania wniosku w programie komputerowym należy mieć bezwzględnie włączone makra.

 

WAŻNE!

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 01.02.2019r., po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdnicy ustalono, że w 2019 roku w powiecie świdnickim kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika w danym roku, nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Limit KFS przypadający na 1 podmiot nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku.

Przeciętne wynagrodzenie wynosi 4.863,74 zł

(wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018r.)

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2018-roku,271,23.html#

AKTUALIZACJA - wg stanu na dzień 11.02.2019r.

 

Prosimy o zapoznanie się z plikiem o nazwie „WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW”, który może uprościć Pracodawcy sposób wypełnienia wniosku.

 

 1. WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
 2. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 3. Załącznik nr 1 - Wniosek KFS 2019 (z odrębną częścią VIII wniosku)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz de minimis – A
 5. Załącznik nr 3 - Formularz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – B
 6. Załącznik nr 4 - Formularz C wypełniany przez realizatora kształcenia podczas ubieganiu się o dofinansowanie do kursów / studiów podyplomowych
 7. Załącznik nr 5 - Formularz D wypełniany przez realizatora kształcenia przy ubieganiu się o dofinansowanie do egzaminów
 8. Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych od wnioskodawcy
 9. Załącznik nr 7 - Wyciąg zawodów deficytowych
 10. Załącznik nr 8 - Kryteria oceny formalno-prawnej wniosku
 11. Załącznik nr 9 - Kryteria oceny merytorycznej wniosku
 • KFS
  KFS
Metryka strony
Data publikacji : 07.02.2019
Data modyfikacji : 11.02.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 644