CAZ - skorzystaj z naszych usług


CENTRUM AKTYWIACJI ZAWODOWEJ


 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Celem CAZ jest ograniczenie długotrwałego i biernego bezrobocia oraz wsparcie pracodawców. Centrum koncentruje się na potrzebach klientów i współpracuje wraz z nimi w celu podjęcia zatrudnienia. Zadania CAZ, to realizacja  usług oraz instrumentów rynku pracy, w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 
Istotnym elementem działania Centrum jest współpraca z pracodawcami, a tym samym udzielanie im wsparcia, które polega na pomocy w doborze przyszłych pracowników. W zakresie działań CAZ jest także organizacja giełd pracy, podczas których pracodawca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi osobami bezrobotnymi.
Metryka strony
Data publikacji : 16.07.2008
Data modyfikacji : 07.06.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet
Autor : JSK Internet
Liczba wejść: 32012