Dodatek aktywizacyjny


 

  • Wsparcie dla osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, które podjęły zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.
  • Wsparcie dla osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy. 

 

Kontakt:

  • pok. 9  –  (74) 85 61 829
Metryka strony
Data publikacji 28.05.2013
Data modyfikacji 07.06.2013Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor: Adam Matejko