Przygotowania zawodowe dorosłych

 


Organizacja przygotowania zawodowego dorosłych


 

  • Umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.
  • Umożliwienie osobom bezrobotnym uzyskania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa czeladniczego.
  • Umożliwienie osobom bezrobotnym uzyskania wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest finansowane ze środków Funduszu Pracy i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Kontakt:

  • pok. 8 - (74) 85 61 808
Metryka strony
Data publikacji : 28.05.2013
Data modyfikacji : 07.06.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 5484