Refundacje kosztów opieki

 


Refundacja kosztów opieki


  • Wsparcie dla osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, lub sprawujących opiekę nad osobą zależną, które podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub zostały skierowane na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.
  • Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.

 

Kontakt:

  • Pok. 18 – (74) 8561 840
Metryka strony
Data publikacji : 03.06.2014
Data modyfikacji : 29.01.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 5407