Szkolenia - rozwój zawodowy


 

  • Inicjowanie i organizacja szkoleń w celu podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
  • Kierowanie osób uprawnionych na szkolenia grupowe lub indywidualne,
  • Finansowanie kosztów szkolenia i stypendium w okresie odbywania szkolenia,
  • Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
  • Finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
  • Udzielanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.

 

Kontakt:

  • pok. 23 - (74) 85 61 811, ... 834
Metryka strony
Data publikacji 27.05.2013
Data modyfikacji 04.02.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor: Adam Matejko