Zwroty kosztów przejazdu

 


Zwrot kosztów przejazdu


  • Refundowanie osobom bezrobotnym, które w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.
  • Refundowanie osobom bezrobotnym kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, na badania lekarskie, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy.

Kontakt:

  • pok. 18 - (74) 85 61 840
Metryka strony
Data publikacji : 03.06.2014
Data modyfikacji : 11.06.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 7170