Potrzebujesz zaświadczenia - dowiedz się, gdzie je uzyskać

Zaświadczenia dla osób bezrobotnych wydawane są w pok. 6 oraz pok.9.


Pok. nr 6


  • zaświadczenia o posiadanym statusie osoby bezrobotnej i innych uprawnieniach celem przedłożenia min. w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz do innych instytucji;
  • zaświadczenia o utracie statusu osoby bezrobotnej celem przedłożenia do w/w instytucji;
  • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu do Narodowego Funduszu Zdrowia i Służby Zdrowia (szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia);

Zaświadczenia wystawiane są po okazaniu się dowodem tożsamości (od razu) lub w odpowiedzi na podania złożone do kancelarii do pok.11 (w ciągu 7 dni).


Pok. nr 9


  • zaświadczenia celem przedłożenia w ZUS do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, kapitału początkowego RP 7;
  • zaświadczenia celem przedłożenia u pracodawcy do ustalenia uprawnień pracowniczych;
  • zaświadczenia celem przedłożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do druku E 301, do transferu zasiłku dla bezrobotnych;
  • zaświadczenia celem przedłożenia w Urzędzie Miasta o okresach składkowych i nieskładkowych.

Zaświadczenia wystawiane są w ciągu 7 dni. Złożenia podania nie wymagają zaświadczenia do ustalenia renty, emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych. Odbiór osobisty w pok. 9.

W pozostałych przypadkach należy złożyć krótkie podanie do kancelarii w pok. 11. W podaniu należy wskazać imię i nazwisko, adres zameldowania i do adres korespondencji, numer PESEL oraz dokładnie napisać o jaki rodzaj zaświadczenia chodzi i dla jakiej instytucji jest niezbędny. Zaświadczenie takie wysyłamy pocztą w ciągu 7 dni.

Metryka strony
Data publikacji : 19.09.2008
Data modyfikacji : 30.10.2009 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 27202