Program Aktywizacja i Integracja (PAI)


Program Aktywizacja i Integracja (PAI)


Wsparcie osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Celem PAI jest rozwinięcie wśród uczestników umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej, poprzez działania w zakresie integracji społecznej oraz aktywizację zawodową w ramach prac społecznie użytecznych.

 

Podstawa prawna: art. 12a ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.). 

 

Kontakt:
pok. 23a  - (74)6462850

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 28.01.2016
Data modyfikacji : 09.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Oskwarek
Autor :
Liczba wejść: 2893