Działy, pokoje i telefony

 

 

Symbol

działu

Zadania wykonywane na stanowisku

Telefon

 

Nr pokoju

Osoba

D

Dyrektor

 

74 8561 812

10a

Tadeusz Kotlarski

DA

Z-ca Dyrektora

ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy

74 8561 812

10b

Grażyna Walczak

DE

Z-ca Dyrektora ds. Ewidencji, Świadczeń i Aktywizacji Bezrobotnych

74 8561 812

7

Teresa Stoszek

DO

Sekretariat

74 8561 812

10

Teresa Brzozowska

Kierownik Działu Organizacyjnego

74 8561 818

12

Iwona Drewęcka-Szczepańska

Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego

74 6462 869

Agnieszka Łukomska

Kancelaria

FAX

74 8561 824

74 8561 813

11

Sylwia Zwięczak

DF

Główny Księgowy

74 8561 838

10c

Urszula Osińska

Z-ca Głównego Księgowego

74 8561 838

Paulina Trzaska

Płace

Bankowość elektroniczna

Księgowość Budżetowa

74 8561 819

 

746462 864

310

(III p.)

Małgorzata Bętkowska

Katarzyna Momot

Maria Zbyrowska

Księgowość FP

 

Płatnik

74 8561 817

 

74 6462 865

309

(III p.)

Urszula Romaniecka

Agnieszka Szafraniec

Ewa Myczkowska

CAZ

URP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu Usług Rynku Pracy

74 8561 836

23a

Lucyna Olbrycht

Z-ca Kierownika Działu Usług Rynku Pracy

74 6462 850

Agata Legendziewicz

Przyjmowanie ofert pracy,

Pośrednicy zewnętrzni

EURES

74 6462 851

74 8561 828

74 8561 839

21

Lidia Nowosielska

Alicja Gawłowska

Mariusz Ośka

Pośrednicy: B, C, Ć

74 8561 844

2

Agnieszka Protasiuk

Pośrednicy: F, G, H, O

74 8561 807

Małgorzata Żądło

Pośrednicy:  J, P

74 6462 875

Jolanta Wądołowska

Pośrednicy:  W, V, Z, Ź

74 8561 823

4

Magdalena Mościcka

Pośrednicy: S, Ś bez SZ

74 8561 846

Edyta Paryl

Pośrednicy:  A, E, I, M, U

74 8561 848

Daromiła Żukowska

Pośrednicy: K bez Ka, Ku

74 6462 867

Ewa Okińczyc

Doradcy zawodowi: D, Ł

74 8561 835

3a

Elżbieta Salamon

Doradcy zawodowi: T, SZ

74 8561 831

3b

Katarzyna Ślimak- Kołodziejska

Doradcy zawodowi: L, N, R

74 8561 849

22

Katarzyna Bryndza

Doradcy zawodowi: Ka, Ku, Ż

74 8561 806

Agnieszka Dolińska

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego: KFS

74 8561 811

23

Kamila Barczyk

Ewa Manijak

CAZ

IRP

 

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

825

20a

Piotr Sądel

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

74 8561 827

1

Adriana Lange - Król

Adriana Jankowska

Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie – użyteczne, art. 150f (wnioski i rozliczenia)

74 6462 856

74 6462 857

19

Czesława Rusin

Kornelia Kluzek

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

74 6462 853

74 8561 821

20

Magdalena Malwic

Magdalena Majkrzak

CAZ

DFP

Kierownik  Działu Funduszy i Programów Rynku Pracy

74 6462 855

18a

Kinga Hałdaś

Koszty przejazdu, opieki, zakwaterowania

74 8561 840

18

Ewa Kobiałka

PFRON,

Przygotowanie zawodowe dorosłych, staże FP, EFS

Programy i projekty

74 8561 803

74 8561 808

 

74 8561 822

8

Agnieszka Drozd

Anna Filip

Aneta Jarosz

Monika Krystkowiak

RES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

74 8561 830

16

Anna Toroń

Informacja

Wydawanie zaświadczeń

74 8561 826

6

Katarzyna Nadłonek

Naliczanie Zasiłków,

 

Dodatek Aktywizacyjny,

Zaświadczenia do Emerytury i Renty

Ewidencja osób z prawem do zasiłku

74 8561 809

74 8561 841

74 8561 829

 

74 8561 837

9

Grażyna Babicz

Wioletta Juszczyk

Małgorzata Graca

 

Małgorzata Bagińska

Rejestracja bezrobotnych

74 8561 833

14

Danuta Mech

Martyna Andruszko

Renata Gill

Rejestracja bezrobotnych

Decyzje

74 8561 843

15

Ewa Zabielska

Renata Walczewska

Archiwum

74 8561 820

17

Joanna Sławecka

Płatnik

Decyzje

74 8561 842

13

Edyta Przenzak

Izabela Wełna

RISA

Główny specjalista ds. Informatyki, Statystyki, Analiz i Administrowania siecią

74 6462 888

5

Krzysztof Bober

SK

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

74 6462 866

5

Adam Elżbieciak

 

Konserwator-kierowca

74 8561 804

 

Andrzej Bytniewski

Filia Świebodzice

74 8540577

 

Joanna Dulowska

Filia Strzegom

74 8553913

 

Grzegorz Wijas

Metryka strony
Data publikacji : 30.03.2010
Data modyfikacji : 20.06.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: oskwi
Autor : oskwi
Liczba wejść: 32800