Działy, pokoje i telefony

 

 

 

Symbol

działu

Zadania wykonywane na stanowisku

Telefon

 

Nr pokoju

Osoba

D

Dyrektor

 

814

10a

Tadeusz Kotlarski

DA

Z-ca Dyrektora

ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy

815

10b

Grażyna Walczak

DE

Z-ca Dyrektora ds. Ewidencji, Świadczeń i Aktywizacji Bezrobotnych

816

7

Teresa Stoszek

DO

 

Sekretariat

 

74 8561 812

10

Teresa Brzozowska

Kierownik Działu Organizacyjnego

 

74 8561 818

12

Iwona Drewęcka-Szczepańska

Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego

74 6462 869

Agnieszka Łukomska

Kancelaria

FAX

74 8561 824

74 8561 813

11

Sylwia Zwięczak

DF

Główny Księgowy

 

74 8561 838

10c

Urszula Osińska

Z-ca Głównego Księgowego

74 8561 838

Paulina Trzaska

Płace

Bankowość elektroniczna

Księgowość Budżetowa

74 8561 819

 

746462 864

310

(III p.)

Małgorzata Bętkowska

Maria Zbyrowska

Księgowość FP

 

Płatnik

74 8561 817

 

74 6462 865

309

(III p.)

Urszula Romaniecka

Agnieszka Szafraniec

Ewa Myczkowska

CAZ

URP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu Usług Rynku Pracy

74 8561 836

23a

Lucyna Olbrycht

Z-ca Kierownika Działu Usług Rynku Pracy

74 6462 850

Agata Legendziewicz

Przyjmowanie ofert pracy,

Pośrednicy zewnętrzni

EURES

74 6462 851

74 8561 828

74 8561 839

21

Lidia Nowosielska

Kamila Pindel

Mariusz Ośka

Pośrednicy: B, C, Ć

74 8561 844

2                  

Agnieszka Protasiuk

Pośrednicy: F, G, H, O

74 8561 807

Magdalena Jabłońska

Pośrednicy:  J, N, P

74 6462 875

Jolanta Wądołowska

Doradcy zawodowi: K bez Ka, Ku

74 8561 806

Agnieszka Dolińska

Pośrednicy:  L, W, V, Ź

74 8561 823

4

Magdalena Mościcka

Pośrednicy: S, Ś bez SZ

74 8561 846

Edyta Paryl

Pośrednicy:  A, E, I, M, U

74 8561 848

Daromiła Żukowska

Doradcy zawodowi: Ka, Ku, R

74 8561 849

Katarzyna Bryndza

Doradcy zawodowi: D, Ł, Ż

74 8561 835

3a

Elżbieta Salamon

Doradcy zawodowi: T, SZ, Z

74 8561 831

3b

Katarzyna Ślimak- Kołodziejska

Obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców

74 6462 870

22

Ewa Okińczyc

Weronika Kowal

74 6462 867

 

74 8561 834

23

Mariola Wawro

Paweł Smolarek

Alicja Gawłowska

Emilia Ludwik

74 8561 810

1

Katarzyna Wolna

Alicja Marciniak

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego: KFS

74 8561 811

17

Kamila Barczyk

Ewa Manijak

CAZ

IRP

 

 

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

 

74 8561 825

 

20a

 

Piotr Sądel

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

74 8561 827

16

Janina Wojczak

Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie – użyteczne, art. 150f (wnioski i rozliczenia)

74 6462 856

74 6462 857

19

Kornelia Kluzek

Agnieszka Muzia

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

74 8561 821

74 6462 853

20

Magdalena Majkrzak

Adriana Kasprzyk

CAZ

DFP

Kierownik  Działu Funduszy i Programów Rynku Pracy

74 6462 855

18a

Kinga Hałdaś

Koszty przejazdu, opieki, zakwaterowania

74 8561 840

18

Małgorzata Żądło

PFRON,

Przygotowanie zawodowe dorosłych, staże FP, EFS

Programy i projekty

74 8561 803

74 8561 808

 

74 8561 822

8

Agnieszka Drozd

Anna Filip

Aneta Jarosz

Monika Krystkowiak

RES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

74 8561 830

15

Anna Toroń

Informacja

Wydawanie zaświadczeń

74 8561 826

6

Katarzyna Nadłonek

Naliczanie Zasiłków,

Dodatek Aktywizacyjny,

Zaświadczenia do Emerytury i Renty

Płatnik

Archiwum

74 8561 841

74 8561 829

 

74 8561 842

74 8561 820

9

Wioletta Juszczyk

Małgorzata Graca

 

Edyta Przenzak

Joanna Sławecka

Rejestracja bezrobotnych

74 8561 833

14

Danuta Mech

Martyna Andruszko

Renata Gill

Decyzje

74 8561 837

74 8561 809

13

Małgorzata Bagińska

Izabela Wełna

RISA

Główny specjalista ds. Informatyki, Statystyki, Analiz i Administrowania siecią

74 6462 888

5

Krzysztof Bober

SK

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

74 6462 866

5

Adam Elżbieciak

Filia Świebodzice

74 8540577

 

Tomasz Stachowiak

Filia Strzegom

74 8553913

 

Grzegorz Wijas

           

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 30.03.2010
Data modyfikacji : 09.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 36657