Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres : wrsw@praca.gov.pl

  • faxem na nr 74 8561813

  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 74 8561812


Ponadto informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy są przeszkolone dwie osoby w stopniu podstawowym, które skomunikują się z osobami niedosłyszącymi lub niesłyszącymi. Miejsca, w których przebywają przeszkoleni pracownicy oznaczone są znakiem:

Metryka strony
Data publikacji : 23.07.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 4301