PROGRAM SPECJALNY „CZAS NA ZMIANĘ”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

PROGRAM SPECJALNY „CZAS NA ZMIANĘ”

Okres realizacji: od 25.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

 

Cel Programu:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych dla których ustalono III profil pomocy znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Świdnickim.

 

Grupa docelowa:

60 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • bezrobotni do 30 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale,  
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 •  bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, 
 • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotni niepełnosprawni,

u których zdiagnozowano bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia.

 

Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie w postaci:

 • usługi rynku pracy, tj. rozmowy doradczej w ramach indywidualnej porady zawodowej oraz grupowej porady zawodowej,
 • specyficznego elementu wspierającego zatrudnienie, tj. wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych.

 

Planowane rezultaty:

 • podjęcie zatrudnienia przez 20% uczestników,
 • zmiana profilu pomocy dla co najmniej 20% uczestników,
 • wzrost motywacji i aktywności w poszukiwaniu pracy – 70% uczestników,
 • wzrost zdolności do samodzielnego poruszania się po rynku pracy – 70% uczestników,
 • wzrost umiejętności właściwej autoprezentacji – 70% uczestników.


Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 23, tel. 74/646 28 50

Metryka strony
Data publikacji : 29.11.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 807