Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”,

na który pozyskał środki z rezerwy Funduszu Pracy.

 Wartość programu: 500.000,00

Okres realizacji: od lipca 2015 r. do grudnia 2015 r.

 

Grupa docelowa: 50 osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy.

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w postaci zatrudnienia w ramach refundacji przedsiębiorcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5

w pok. 19, tel. 74/8561827.                  

 

Metryka strony
Data publikacji : 14.08.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 868