Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w wieku 30 – 50 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
w wieku 30 – 50 lat”
,

na który pozyskał środki Funduszu Pracy

z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wartość programu: 474.000,00 zł.

Okres realizacji: od października 2014 r. do grudnia 2014 r.


 

Grupa docelowa: 45 osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat.


 

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w postaci:

  • szkolenia grupowego pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia z wymianą butli gazowych przy wózkach” – 15 osób,

  • zatrudnienia w ramach refundacji przedsiębiorcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 20 osób,

  • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób.


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:

  • szkolenia pok. 23, tel. 74/8561834 lub 811

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pok. 20, tel. 74/8561821 lub 853

  • zatrudnienie w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy: osoby bezrobotne powinny kontaktować się ze swoim doradcą klienta, przedsiębiorcy uzyskają informacje w pok. 19, tel. 74/8561827


 

Metryka strony
Data publikacji : 23.10.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 1545