Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EFG)”,
na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 
Wartość programu: 312 000,00 zł.
 
Okres realizacji: od marca 2013 r. do grudnia 2013 r.
 
Grupa docelowa:
 
15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, zwolnionych w 2013 r. z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w postaci indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, szkolenia „Przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”, po ukończeniu którego otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 20, tel.74/8561821
Metryka strony
Data publikacji : 17.06.2013
Data modyfikacji : 12.07.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 3258