Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Świdnicy  realizuje  „Program  aktywizacji  zawodowej bezrobotnych  zwolnionych  z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu  Dostosowania do Globalizacji - EFG)”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 
Wartość programu:
  • 374.600,00 zł.
 
Okres realizacji:
  • od lipca 2012 r. do grudnia 2012 r.
 
Grupa  docelowa:
 
program  skierowany  jest  do  20  osób  bezrobotnych  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
  • do 25 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • powyżej 50 roku życia,
  • niepełnosprawnych. 
 
Wsparcie w ramach projektu:
 
Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w postaci indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, szkolenia „Przepisy oraz procedury związane z założeniem
i  prowadzeniem  własnej  działalności  gospodarczej”,  po  ukończeniu  którego  otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
 
Szczegółowe  informacje  uzyskać  można
w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Świdnicy,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5,
pok. 15, tel.74/8561821
Metryka strony
Data publikacji : 04.09.2012
Data modyfikacji : 04.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1883