Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

„Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi”

na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wartość programu: 150.000,00 zł.

 

Okres realizacji: od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r.

 

Grupa docelowa:

10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, zwolnionych w 2014 r. z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w postaci indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, szkolenia „Przepisy oraz procedury związane z założeniem
i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”, po ukończeniu którego otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 20, tel.74/8561821

 

Metryka strony
Data publikacji : 11.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1189