Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wartość programu:

 • 200.000,00 zł.

 

Okres realizacji:

 • od listopada 2012 r. do grudnia 2012 r.

 

Grupa docelowa:

10 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, tj.: 

 • do 25 roku życia, 

 • długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie  podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 • powyżej 50 roku życia,

 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

 • niepełnosprawni.

 

Wsparcie w ramach projektu:

 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób  (średnia kwota dotacji 20.000,00 zł.).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5:

 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pok. 15,  
 • tel. 74/ 8561821.
Metryka strony
Data publikacji : 07.12.2012
Data modyfikacji : 07.12.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 2135