Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 
Wartość programu:
 • 1.083.200,00 zł.
 
Okres realizacji:
 • od września 2012 r. do lutego 2013 r.
 
Grupa docelowa:
 • 142 osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy.
 
Wsparcie w ramach projektu:
 • szkolenie - 10 osób,
 • staże - 70 osób,
 • roboty publiczne - 10 osób,
 • zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 32 osoby,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 20 osób.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 5:
 • szkolenia - pok. 4, tel. 74/8561811,
 • staże - pok. 8, tel. 74/8561808,
 • roboty publiczne - pok. 19, tel. 74/6462856,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - pok. 19, tel. 74/8561827,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pok. 15, tel. 74/ 8561821
Metryka strony
Data publikacji : 04.09.2012
Data modyfikacji : 04.10.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 2256