Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia.


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

Program na rzecz promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych do 30 roku życia”,

na który pozyskał środki Funduszu Pracy

z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wartość programu: 210.000,00 zł.

 

Okres realizacji: od sierpnia 2014 r. do grudnia 2014 r.

 

Grupa docelowa: 44 osoby bezrobotne do 30 roku życia.

 

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w postaci przyznania:

- bonu szkoleniowego – 22 osoby,

- bonu stażowego – 15 osób,

- bonu zatrudnieniowego – 6 osób,

- bonu na zasiedlenie – 3 osoby.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 8, tel.74/8561803

oraz na naszej stronie internetowej www.praca.swidnica.pl w zakładce:
CAZ – skorzystaj z naszych usług - Dodatkowe instrumenty adresowane
do bezrobotnych do 30 roku życia.


 


 

Metryka strony
Data publikacji : 20.10.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 943