Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

Program na rzecz promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych do 30 roku życia”,

na który pozyskał środki Funduszu Pracy

z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wartość programu: 349.200.00,00 zł.

Okres realizacji: od października 2014 r. do grudnia 2014 r.

Grupa docelowa: 50 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w postaci:

  • skierowania do odbycia stażu – 30 osób,

  • zatrudnienia w ramach refundacji przedsiębiorcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 10 osób,

  • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób.


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:

  • organizacja staży – pok. 8, tel.74/8561808

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pok. 19, tel. 74/8561827

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 20, tel. 74/8561885


 

Metryka strony
Data publikacji : 11.07.2014
Data modyfikacji : 13.10.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 1321