Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Projekt "Kadry dla Rynku Pracy III"

 

logo logo

                            

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje projekt konkursowy pn.  „KADRY DLA RYNKU PRACY III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt jest realizowany w  ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1  „Poprawa dostępu do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej  w  regionie”, Poddziałania  6.1.2  „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich  urzędów  pracy  w  realizacji  zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
Okres realizacji projektu:  
  • od 01.01.2012 r. do 30.04.2013 r.
 
Uczestnicy projektu:
  • 26 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy – 16 pośredników pracy i 10 doradców zawodowych.
 
Cel projektu:
 
Wzmocnienie i rozwój w okresie od 01.01.2012 r. do 30.04.2013 r. kadry PUP w Świdnicy poprzez objęcie  wsparciem 26  kluczowych  pracowników  -  16  pośredników  pracy i 10  doradców zawodowych w postaci szkoleń i dofinansowania zatrudnienia  dla 10 kluczowych pracowników - 5 pośredników pracy i 5 doradców zawodowych. 
 
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:
  • upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia 10 kluczowych pracowników PUP w Świdnicy,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych 26 kluczowych pracowników – 16 pośredników pracy i 10 doradców zawodowych zatrudnionych w PUP w Świdnicy.
 
Wartość projektu:
  • 476.940,55 zł., w tym kwota dofinansowania 405.399,47 zł.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela koordynator:
 
Marzena Rybka, pok. 20,
 
tel. 74/8561843
Metryka strony
Data publikacji : 03.09.2012
Data modyfikacji : 26.04.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 2735